åt

Homonym

Homonymen åt har 3 definitioner i ordboken.

1.   ord för att beskriva vad man ätit (jag åt)
2.   riktning mot någonting (t.ex. peka åt höger)
3.   att någonting sitter fast ordentligt (dra åt)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!