asp

Homonym

Homonymen asp har 2 definitioner i ordboken.

1.   ett träd
2.   en fiskart

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!