händer

Homonym

Homonymen händer har 2 definitioner i ordboken.

1.   plural till ordet hand
2.   något som inträffar/sker

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!