sår

Homonym

Homonymen sår har 2 definitioner i ordboken.

1.   man sår fröer
2.   man kan blöda ur ett sår

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!