skall

Homonym

Homonymen skall har 3 definitioner i ordboken.

1.   hundskall
2.   måste göra
3.   kommer att göra (futurum)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!