teckna

Homonym

Homonymen teckna har 3 definitioner i ordboken.

1.   kommunicera med händerna t.ex. teckenspråk
2.   rita något med t.ex. papper och penna
3.   teckna avtal eller abonnemang

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!