bete

Homograf

Homografen bete har 3 definitioner i ordboken.

1.   agn, foder, när djur äter av växtlighet
2.   stor hörntand på t.ex. elefant
3.   uppföra sig på ett korrekt sätt

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!