brunnen

Homograf

Homografen brunnen har 2 definitioner i ordboken.

1.   hål i marken där man utvinner vatten
2.   när något har brunnit

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!