dukat

Homograf

Homografen dukat har 2 definitioner i ordboken.

1.   ett guldmynt
2.   när man förberett ett bord som ska ätas vid

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!