fasan

Homograf

Homografen fasan har 2 definitioner i ordboken.

1.   en fågelart
2.   rädslan, skräcken

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!