förtryckt

Homograf

Homografen förtryckt har 2 definitioner i ordboken.

1.   att vara förtryckt d.v.s. kuvad eller terroriserad
2.   förtryckt papper som man kan fylla i (t.ex. blankett)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!