kredit

Homograf

Homografen kredit har 2 definitioner i ordboken.

1.   pengar som lånas av banken mot betalning av räntor
2.   term inom dubbel bokföring

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!

Mer om ordet "kredit"