loge

Homograf

Homografen loge har 2 definitioner i ordboken.

1.   förvaringsutrymme för säd i äldre tiders ladugårdar
2.   omklädningsrum vid scenuppträdanden

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!