matris

Homograf

Homografen matris har 2 definitioner i ordboken.

1.   ett slags matematiskt schema eller tabell
2.   ris som vi kan äta

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!