åker

Homonym

Homonymen åker har 2 definitioner i ordboken.

1.   avgränsat stycke odlad mark
2.   ändrar den plats man befinner sig på (färdas)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!