akt

Homonym

Homonymen akt har 3 definitioner i ordboken.

1.   en del av en föreställning t.ex. akt två
2.   en handling/gärning
3.   konstnärlig framställning av en naken människokropp

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!