anhålla

Homonym

Homonymen anhålla har 2 definitioner i ordboken.

1.   att be om något snällt
2.   när en polis arresterar någon

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!