apa

Homonym

Homonymen apa har 3 definitioner i ordboken.

1.   bete sig på ett dumt sätt eller härma någon
2.   däggdjur i ordningen primater t.ex. schimpans
3.   segel (sjöfart)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!