apa

Homonym

Homonymen apa har 2 definitioner i ordboken.

1.   bete sig på ett dumt sätt eller härma någon
2.   däggdjur i ordningen primater t.ex. schimpans

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!