asp

Homonym

Homonymen asp har 2 definitioner i ordboken.

1.   en fiskart
2.   ett träd

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!