bär

Homonym

Homonymen bär har 2 definitioner i ordboken.

1.   när man håller/lyfter någonting (han bär en korg)
2.   små fröbärande frukter som växer på diverse plantor

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!