band

Homonym

Homonymen band har 2 definitioner i ordboken.

1.   samling av musiker i musikgrupp
2.   smal och lång textilvara t.ex. armband

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!