bank

Homonym

Homonymen bank har 5 definitioner i ordboken.

1.   ett ljud (onomatopoetikon)
2.   begrepp inom vissa typer av hasardspel
3.   företag inom finanssektorn (kreditinstitut)
4.   grunt område i sjö eller hav där sand/grus samlats
5.   typ av fasta hinder i hästhoppning

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!