bas

Homonym

Homonymen bas har 3 definitioner i ordboken.

1.   bas inom kemi (en grupp kemiska föreningar)
2.   djup mansröst eller lågt tonområde inom musik
3.   något som används som grund eller som man utgår ifrån

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!