bestrida

Homonym

Homonymen bestrida har 2 definitioner i ordboken.

1.   betala
2.   motsätta sig

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!