bete

Homonym

Homonymen bete har 3 definitioner i ordboken.

1.   hörntand hos t.ex. elefant och vildsvin
2.   lockbete som sätts på krok för att fånga t.ex. fisk
3.   plats där boskap äter gräs eller andra växter

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!