by

Homonym

Homonymen by har 2 definitioner i ordboken.

1.   grupp av gårdar på lands­bygden
2.   kraftig vind med kort varaktighet

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!