cell

Homonym

Homonymen cell har 2 definitioner i ordboken.

1.   celler i våra kroppar
2.   förvaring av kriminella

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!