damm

Homonym

Homonymen damm har 2 definitioner i ordboken.

1.   gemensamt namn för små partiklar (pollen, smuts, textilfibrer)
2.   konstgjord vattensamling skapad av t.ex. människa eller bäver

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!