fjäll

Homonym

Homonymen fjäll har 2 definitioner i ordboken.

1.   berg
2.   fiskens "hud"

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!