föga

Homonym

Homonymen föga har 2 definitioner i ordboken.

1.   endast i liten omfattning (i ringa mån)
2.   ge med sig (falla till föga)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!