förband

Homonym

Homonymen förband har 2 definitioner i ordboken.

1.   bandage (sjukvårdsterm)
2.   militärt förband som i regemente

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!