gren

Homonym

Homonymen gren har 2 definitioner i ordboken.

1.   en del av ett träd
2.   området där benen går ihop med torson

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!