händer

Homonym

Homonymen händer har 2 definitioner i ordboken.

1.   något som inträffar/sker
2.   plural till ordet hand

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!