klöv

Homonym

Homonymen klöv har 2 definitioner i ordboken.

1.   klyva
2.   kos fot

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!