Homonym

Homonymen har 2 definitioner i ordboken.

1.   riktning medvind eller undan vinden (sjöfart)
2.   skydd mot vind

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!

Mer om ordet "lä"