lager

Homonym

Homonymen lager har 4 definitioner i ordboken.

1.   ett verktyg som bland annat används för att minska friktion
2.   skikt som exempelvis ozonlager
3.   typ av förvaringsplats för varor och material
4.   ölsort t.ex. ljus lager

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!