linnea

Homonym

Homonymen linnea har 2 definitioner i ordboken.

1.   namn
2.   sten i ex. skogen

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!