man

Homonym

Homonymen man har 2 definitioner i ordboken.

1.   människa av manligt kön
2.   pronomen för att beskriva en ospecifierad person
exempel: "man kan göra så här"

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!

Mer om ordet "man"