mocka

Homonym

Homonymen mocka har 3 definitioner i ordboken.

1.   kaffesort (espresso, mocka, latte)
2.   läder där köttsidan av skinnet slipats för att få fram en speciell yta
3.   man gör rent efter boskap i ett stall (mocka avföring)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!