nymf

Homonym

Homonymen nymf har 2 definitioner i ordboken.

1.   ett kvinnligt natur­väsen
2.   insekts­larv i sista utvecklings­stadiet; flugfiskebete som liknar en sländ­larv

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!