rån

Homonym

Homonymen rån har 3 definitioner i ordboken.

1.   skogsväsen i svensk folktro (Skogsrået)
2.   stöld med inslag av våld eller hot om våld
3.   vetekex (smörgåsrån eller glasstrut)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!