rabatt

Homonym

Homonymen rabatt har 2 definitioner i ordboken.

1.   avdrag på priset
2.   blomsterplantering

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!