rätt

Homonym

Homonymen rätt har 5 definitioner i ordboken.

1.   maträtt
2.   moraliskt eller etiskt riktig
3.   som har laglig befogenhet
4.   som är som den bör vara
5.   verkliga förhållandet eller sanningen

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!