rar

Homonym

Homonymen rar har 3 definitioner i ordboken.

2.   sällsynt
3.   söt, älskvärd

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!