repa

Homonym

Homonymen repa har 2 definitioner i ordboken.

1.   ett ytligt märke på en yta t.ex. repa i billacken
2.   kortform för att repetera t.ex. när man spelar musik

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!