skänk

Homonym

Homonymen skänk har 2 definitioner i ordboken.

1.   en möbel
2.   en uppmaning att ge till behövande

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!