skär

Homonym

Homonymen skär har 7 definitioner i ordboken.

1.   en liten ö
2.   en vass verktygsdel
3.   färgen rosa
4.   glidtag vid skridskoåkning
5.   presens av skära sig d.v.s. saker motsätter sig varandra alt. färgkombinationer som skär sig eller ingredienser som inte blandas
6.   presens av skära t.ex. någon skär itu något
7.   ren, klar t.ex. ren och skär lögn, skärskåda

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!