skärp

Homonym

Homonymen skärp har 2 definitioner i ordboken.

1.   "skärp dig nu" d.v.s. bete dig
2.   synonym till lem (håller byxorna uppe)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!