slida

Homonym

Homonymen slida har 2 definitioner i ordboken.

1.   kvinnligt könsorgan
2.   svärdslida (eggskydd)

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!