ström

Homonym

Homonymen ström har 3 definitioner i ordboken.

2.   förflyttning av elektricitet
3.   vattendrag, snabbt flytande fors

Nytt ord! Rapportera fel/förändra!